SC@RUG congres afgerond

Gisteren hebben Paris en ik de eindbeoordelingen voor het studentcolloquium gemailed naar alle deelnemers aan het congres. Een paar cijfers:

36 deelnemers tot het eind (en 1 afvaller halverwege)
19 papers (2 papers door één auteur, anderen door 2 auteurs)
17 papers geaccepteerd voor de proceedings (dus 2 niet)
8 stafleden in de rol van expert en aanleveraar van paper-setjes

de algemene indruk is dat de presentaties dit jaar iets minder waren dan vorig jaar, maar zeker niet slecht.
De presentaties zijn ook deels door Femke Kramer van de letterenfaculteit beoordeeld en ook heeft zij actief meegeholpen in de organisatie van het vak door tweemaal een workshop te verzorgen.
Ze kwam ook met een mogelijke tip om volgend jaar niet alleen het reviewproces door studenten te laten verzorgen maar zelfs de hele organisatie van de beide dagen, inclusief programma, aankondiging e.d. door studenten te laten doen. Dit idee spreekt Paris en mij zeer aan.

Gedurende de beide dagen zijn een (zij het beperkt) aantal stafleden langsgeweest die één of meerdere presentaties hebben bijgewoond. Acht stafleden hebben zich bereid gevonden één of meerdere setjes aan te leveren (waarbij vooral Ronald van der Berg met maar liefst zeven te reviewen papers actief was) en de relatief grote deelname heeft ons andermaal ertoe gebracht papersetjes vaker dan één keer te gebruiken.

Dit maal is de keuze gemaakt papers met hetzelfde onderwerp op dezelfde dag te laten presenteren, maar die keuze bleek later minder gelukkig omdat de achtereenvolgende praatjes dan vaak ongeveer dezelfde inhoud bleken te hebben. Dat doen we volgend jaar dus weer anders.

Terugkijkend: weer een prima congres afgerond en goede tips om het volgend jaar nog weer beter te doen.