Pot verwijt de ketel

Gisteravond was de door de werkgroep Bedum Verdient Beter georganiseerde voorlichtingsavond, waarin we ons plan aan de bewoners van Bedum presenteerden.
De opkomst was overweldigend: ruim 200 mensen waren aanwezig en zijn blijkbaar bezorgd over de toekomst van Bedum.
Het plan werd uitstekend ontvangen en een stemming aan het eind maakte duidelijk dat de aanwezigen dit plan zeker zien zitten.
Minder gelukkig waren we met de acties van de Bedumer politiek. Eveneens gisteravond was er een raadsvergadering en na afloop togen een aantal politici naar het Trefcentrum om nog een deel van onze voorlichting mee te maken.
CDA-er te Velde maakte zich belachelijk door op een bepaald moment te gaan zwaaien met een brief van de provincie. Hij beschuldigde de werkgroep ervan informatie van de provincie te rooskleurig te brengen of zelfs achter te houden. Bert Bijvank kon gelukkig uitleggen dat alle informatie die hij die avond meldde over en weer was geverifieerd met gedeputeerde Marc Calon en dat de bedoelde brief een ambtelijk verslag was naar aanleiding van een persoonlijk gesprek en niet voor publicatie bedoeld.
Diezelfde brief (in afschrift naar de gemeente gestuurd) was overigens wel een belangrijk argument voor de raadsleden om diezelfde avond te besluiten toch maar geen onafhankelijk bureau te laten kijken naar onze plannen en te vergelijken met die van de gemeente. Onze plannen worden nu alleen beoordeeld door de gemeentelijke plannenmakers en kunnen om die reden alleen al nooit objectief zijn.
Te Velde noch enig ander politicus heeft het in aanwezigheid van het publiek overigens aangedurfd om mededeling te doen van dat besluit.
Over achterhouden van informatie gesproken…..