RUG en A.E.D.’s

Sinds kort heeft de RUG een aantal A.E.D.’s aangeschaft. Een A.E.D. is een Automatische Externe Defibrillator, ofwel feitelijk een koffer met de nodige electronica die een volleerd EHBO-er kan helpen bij reannimaties.
O.a. in het WSN-complex zijn zo’n tien EHBO-ers opgeleid om met een A.E.D. om te gaan. Een goede zaak dus, want in geval van hartfalen telt elke seconde en is snelle hulp gewenst.
Niettemin vindt de RUG het niet nodig meer dan vijf van dit soort apparaten aan te schaffen (let wel: vijf apparaten voor de gehele RUG!). Zo heeft het gehele WSN-complex maar beschikking over één zo’n apparaat, gestationeerd in de buurt van de WSN-portiers. Mocht zo’n apparaat dus nodig zijn in bijvoorbeeld het gebouw van wiskunde en informatica, dan dient via het piepersysteem en de juiste communicatie niet alleen op tijd een A.E.D.-opgeleide bij het slachtoffer aanwezig te zijn, maar via een andere weg ook nog het apparaat dat, zeker nu het WSN gebouw in renovatie is, over een behoorlijke afstand vervoerd dient te worden. Daar gaat de kostbare tijd.

Waarom besteed de RUG wel veel geld aan het opleiden van een relatief groot aantal EHBO-ers tot bedieners van een A.E.D., maar worden anderzijds maar zeer weinig van deze apparaten aangeschaft. Lijkt op een gevalletje van verkeerde bezuiniging…