Dorpspolitiek (3)

Gisteravond stond in het plaatselijke krantje van Bedum, de Noorderkrant, een bericht over de reactie van de Commissaris van de Koningin, Alders, naar aanleiding van een gesprek dat Bert Bijvank namens de werkgroep BedumVerdientBeter enige tijd terug met hem had gevoerd.
Bert had in dat gesprek nogal wat kritiek op de manier waarop de gemeente Bedum omgaat met de inspraak van haar burgers.

De teneur van het stuk is dat de gemeente Bedum alles goed heeft gedaan en wij, als werkgroep, maar wat zitten te zeuren. De laatste alinea waarin nog eens wordt betwijfeld aan de inschatting die wij maakten dat 80% achter ons plan zou staan, is een bijna onbegrijpelijke zin waaruit volgens mij met moeite te halen valt dat de CdK geen onderzoek heeft verricht of een mening heeft gegeven over die inschatting, hoewel de argeloze lezer zou kunnen denken dat dat juist wel het geval zou zijn.

Het bericht doet in elk geval vermoeden dat de CdK Hans Alders volledig achter de handelswijze van de gemeente Bedum staat en de werkgroep BedumVerdientBeter maar wat loopt te zeuren.

Saillant detail bij dit alles is dat de werkgroep zelf en in het bijzonder Bert Bijvank, de geciteerde brief nog niet eens (in copie) heeft ontvangen.

De vraag rijst dan ook: wat staat er nu eigenlijk in die brief en waarom mag de werkgroep die brief niet lezen. Houd de gemeente dan toch dingen achter?? Hoezo “procesmatig zorgvuldig gehandeld”?