Digitale dienstverlening gemeente Bedum (2)

Het RIS-systeem van de gemeente Bedum, zie mijn vorige weblog hierover, werkt nu inmiddels goed. Het is nu zelfs mogelijk live videobeelden te bewonderen van bijvoorbeeld de laatste gemeenteraadsvergadering en er zullen er in de toekomst meer volgen.

Een uitstekend initiatief…

Wellicht dat zo meer bewoners van Bedum en daarbuiten betrokken raken bij de gemeentelijke politiek.
Voor de politici zelf getuigt het van de nodige lef! Nu kan de hele wereld zien hoe zij tijdens gemeentelijke vergaderingen de standpunten naar voren brengen als vertegenwoordigers van de Bedumers en vooral: op wat voor soms amateuristische wijze dat gebeurt.
De beelden blijven bovendien in een archief bewaard. Notulen van een vergadering kunnen dan later makkelijk worden getoetst tegen hetgeen werkelijk is gezegd. Dat voorkomt onnodige discussie en maakt manipulatie van notulen onmogelijk.

Nu maar hopen dat de Bedumer politici zich voldoende bewust zijn van deze big brother en zich er dienovereenkomstig naar gaan gedragen.