SE in een nieuw informaticacurriculum

Op 1 september 2006 moet een nieuw informatica-curriculum beginnen. Belangrijkste verandering in dit curriculum is het major/minor model: de bachelor bestaat uit een zg. major van 120 ec’s (gevuld met vakken die elke informaticus in zijn bachelor zou moeten hebben gehad) en daarnaast twee zg. minors van elk 30 ec’s. Eén van die minors is vrij, d.w.z. dat de student die in principe na alle vrijheid mag invullen (hoe vrij een student hier is is nog niet helemaal duidelijk). De tweede minor is een zg. specialistische minor waarin feitelijk de aanzet wordt gegeven tot de mogelijke afstudeerrichting.
Voor informatica wordt gedacht aan drie mogelijke specialistische minors, nl. eentje voor software engineering, eentje voor inteligente systemen en eentje voor Computational Science & Visualisatie.
Met ACM-modellen in het achterhoofd is bedacht dat in de algemene major 15 ec’s met specifieke software engineering vakken gevuld zou moeten worden.
De SE-groep is op dit moment druk bezig hier een invulling aan te geven. Voorlopig is gedacht aan de volgende drie vakken:
software development (ongeveer het oude oop-b vak, aangevuld met specifieke software design zaken)
software management (ongeveer het oude vak SAO, aangevuld met meer specifiekere zaken op het gebied van software management, zoals quality control)
testing
Het laatste vak is nieuw. Op dit moment is er nauwelijks aandacht voor testen van software in het curriculum terwijl een beetje software engineer hier ruim de helft van zijn tijd mee bezig is.
De specialistische minor van SE zal dieper ingaan op software management. Het huidige afstudeerproject zal daar bijvoorbeeld ook een plaats krijgen. Dit betekent wel dat niet meer alle informatica-bachelorstudenten ervaring opdoen met projectmatig werken (het met een relatief grote groep studenten werken aan een opdracht vanuit het bedrijfsleven).
Persoonlijk vind ik dat jammer: studenten die na hun bachelor het bedrijfsleven ingaan, of later na hun master (en ook zij die in de research blijven hangen), missen nu (tenzij ze t.z.t. de SE-minor kiezen) een praktische ervaring in het met meerdere mensen werken aan een softwareopdracht, waarbij naast technische zaken vooral ook onderlinge samenwerking, uitbuiting van elkaars kennis en ervaring, werken binnen harde deadlines, omgang met klanten e.d. een grote rol speelt.
Voordeel van de ontwikkeling van het nieuwe curriculum is dat alle vakken en alle onderwerpen in het programma nog weer eens tegen het licht worden gehouden en dat, beter dan nu, wordt gekeken naar rode draden, voorkennis en volgorde van vakken.
Nog een klein jaar te gaan en dan kunnen we zien hoe het uitpakt…