Dorpspolitiek

De gemeente Bedum is inmiddels al weer een paar jaar bezig met het vinden van een plek om nieuwbouw te plegen.
Er waren oorspronkelijk twee locaties op het oog (Folkerda en Ter Laan 4) waarvan uiteindelijk door de gemeenteraad Ter Laan 4 werd uitgekozen voor nader onderzoek. Dat zg. haalbaarheidsonderzoek duurt inmiddels ruim twee jaar en elk resultaat tot nu toe heeft uitgewezen dat er onoverkomelijke problemen zijn met deze locatie. Een aantal van die problemen zijn:

  • niet rond kunnen krijgen van de exploitatie.
    De bedoelde locatie is deels in eigendom van een boer, deels in eigendom van een projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar wil de investering weer terugverdienen, maar heeft de grond blijkbaar in een dure periode gekocht.
  • verkeersproblematiek.
    De nieuwe woonwijk zal een onevenredige toename van de verkeersdrukte in de huidige wijk Ter Laan veroorzaken met alle (gevaarlijke) gevolgen van dien. Als lid van de werkgroep die zich druk maakt om die onverantwoorde toename blijf ik mij verbazen dat de gemeente de locatie nog steeds in het oog heeft terwijl er geen oplossing voor de verkeersproblematiek wordt bedacht. De alternatieve locatie Folkerda is inmiddels probleemloos via een nieuwe brug en dito wegen te bereiken.

Blijft dus de vraag waarom de gemeente zo hard blijft vasthouden aan de locatie Ter Laan 4 zonder met oplossingen voor de verkeersproblematiek te komen. Daar komt bij dat in dezelfde gemeente wordt gesproken over een nieuw structuurplan waarin o.a. sprake is van een extra ontsluitingsweg ergens ten noorden van de geplande wijk Ter Laan 4. In het structuurplan ligt die weg ten noorden van de spoorlijn en maakt daardoor een extra ontsluiting van de wijk onmogelijk. Wij pleiten voor een weg ten zuiden van de spoorlijn, waardoor ook Ter Laan 4 extra ontsloten kan worden. Mocht dit idee uitgewerkt worden dan dienen de plannen voor invulling van Ter Laan 4 te worden aangepast omdat dan een extra strook langs het spoor vrijgehouden moet worden voor die nieuwe weg. Een reden temeer om nog even te wachten met deze locatie en naar Folkerda uit te wijken.

Maar de gemeente lijkt doof voor dit soort argumenten en blijft stug volhouden aan nog weer een haalbaarheidsonderzoek en nog weer meer gesprekken met o.a. de projectontwikkelaar om toch maar vooral de exploitatie rond te krijgen. Daarna moet dan zeker nog een oplossing voor de verkeersproblematiek worden bedacht… Zijn we snel weer een paar jaar verder zonder dat de gemeente grootschalige nieuwbouw kan plegen.

Dus gemeente… waarom toch nog steeds zo vasthouden aan Ter Laan 4??
Wie het weet, mag het zeggen.

Meer over deze problematiek, zie www.reinsmedinga.nl/bedum.