Onze owc

Op dit moment kunnen docenten en studenten vakbeschrijvingen raadplegen via de OWC, de onderwijscatalogus van de FWN. Dit systeem is ooit bij wiskunde begonnen en de architect van het eerste uur, Bert Jan Steerneman, is er, nu het een facultair systeem is geworden, nog steeds nauw bij betrokken.
Deze facultaire OWC heeft exportmogelijkheden naar o.a. het webplatform (zodat de vakgegevens via zoekmachines van de RUG zelf en via google doorzocht kunnen worden), naar Nestor (zodat administraties met één druk op de knop het vak in Nestor kunnen laten aanmaken inclusief koppeling met progressWWW voor inschrijvingen) en nog meer aardige features (zoals exports voor studiegidsen).

Naast de OWC bestaat er ook Ocasys. Deze database kan alleen via een eigen interfase benaderd worden. Ocasys heeft geen exportmogelijkheden naar het webplatform, zodat je niet kunt zoeken naar bijvoorbeeld een vak waarin “management” en “it” als termen in de beschrijving voor komen. Ocasys heeft evenmin de exportmogelijkheid naar Nestor.
Ocasys wordt echter door alle andere faculteiten (behalve de medische faculteit) gebruikt.

Medische wetenschappen heeft nog weer een ander systeem.
In totaal kent de RUG dus drie databasesystemen voor vakbeschrijvingen, waarbij gegevens onderling niet uitwisselbaar zijn.
Dit geeft soms vervelende problemen, bijvoorbeeld een vak dat bij informatica wordt gegeven maar door bedrijfskundestudenten wordt bezocht moet feitelijk in twee databases worden opgenomen….soms zelfs met verschillende progrescodes en alle gevolgen van dien.

Het College van bestuur van de RUG heeft ooit een initiatief om te komen tot één krachtig onderwijsadministratiesysteem afgewezen. Als gevolg daarvan is ocasys bij letteren ontwikkeld en door andere faculteiten overgenomen en heeft de FWN de wiskunde-database omarmd en verder ontwikkeld.
Hetzelfde CvB heeft toen wel gemeld dat alle basisinformatie m.b.t. colleges op het webplatform toegankelijk gemaakt zouden moeten worden. Alleen onze OWC voldoet daaraan.

Na het lezen van bovenstaande zou je verwachten dat datzelfde CvB nu zou kunnen besluiten dat de OWC van de FWN het enige systeem is dat aan alle eisen voldoet. Het CvB houdt zich helaas stil en dan geldt de wet van de meerderheid. Omdat ocasys door bijna alle andere faculteiten wordt gebruikt heeft de FWN nu moeten besluiten om (binnenkort) ook over te gaan stappen op ocasys. De FWN moet daarmee een aantal stappen terug omdat functionaliteit verdwijnt die er eerst wel was (in de OWC).

Toch is deze keuze politiek verstandig. Nu ontstaat er wel één database voor bijna alle onderwijs aan de RUG en kan de druk richting CvB om te komen tot een geavanceerd onderwijsinformatiesysteem worden verhoogd.

Maar het blijft zuur te moeten constateren dat weer een beter systeem ter ziele gaat ten koste van een meer gebruikt systeem.