Dringend studieadvies

Als eerstejaars studieadviseur voor de opleiding informatica is het o.a. een van mijn taken zo tegen het eind van het studiejaar een schriftelijk studieadvies uit te brengen. Geen dwingend advies (zo van: “volgend jaar mag je hier niet meer studeren”), maar slechts een dringend advies (“zou je wel doorgaan met je studie?”).
De schriftelijke adviezen vallen uiteen in drie categorien:
A-advies, minstens 70% van het aantal ec\’s gehaald. Dit advies gaat naar onze betere studenten en luidt kortweg: “niets aan de hand, ga zo door”.
B-advies, tussen 35 en 70% van het aantal ec\’s gehaald. Advies is nu: “resultaten vallen tegen, kom langs voor een gesprek”.
C-advies, minder dan 35% van het aantal ec\’s gehaald. Het advies is nu: “resultaten vallen erg tegen, zou je wel doorgaan?”.

Zojuist zijn de brieven ondertekend en zullen ze door Ineke van het onderwijsbureau worden verstuurd. In vergelijking met vorig jaar zijn er nu meer C-adviezen en minder A-adviezen verstrekt. In percentages voor de reguliere studenten:
25% C-advies, 38% B-advies en 38% A-advies
(tegen 9, 41 en 50% vorig jaar en
19, 40 en 42% het jaar daarvoor).
Bij de in de bachelor instromende HBO-ers liggen de percentages nog ongunstiger:
77% C-advies, 23% B-advies en 0% A-advies
(tegen 31, 31 en 38% vorig jaar en
14, 57 en 29% het jaar daarvoor)

Het lijkt er dus op dat we
– een slechtere jaargang studenten hebben, of
– het onderwijs ten opzichte van vorig jaar moeilijker hebben gemaakt.
Ik vermoed, helaas, het eerste.

Later toegevoegd:
de laatste opmerking is niet bedoeld als steek onder water naar de eerstejaars, sorry als dat bij eerste lezing die indruk achterlaat. Wel ben ik benieuwd of er mogelijk inderdaad toch onderwijskundige zaken aan te wijzen zijn die de resultaten kunnen verklaren. De opmerking is/was bedoeld om dergelijke reacties uit te lokken.