Studeren, hoe doe je dat?

Als studieadviseur spreek ik regelmatig studenten die eigenlijk niet goed weten hoe ze moeten studeren. Een aantal dingen die je in elk geval beter niet kunt doen zijn wel duidelijk:
– niet pas twee dagen voor een tentamen beginnen met studeren
– niet te laat practica, huiswerk, verslagen en dergelijke inleveren
– niet zonder overleg met een docent weken later vragen of je dat missende onderdeel alsnog mag maken
– niet … (door elke lezer moeiteloos aan te vullen)
Maar wat dan wel?

Toen ik zelf (opa vertelt) wiskunde studeerde, had ik veel baat bij het zeer regelmatig bezoeken van de hoorcolleges (zo pikte ik de rode draad van het verhaal makkelijker op) en het vooraf maken van de sommetjes voor de werkcolleges. Overigens was de situatie toen ook anders dan nu: toen practisch alleen hoorcolleges, veelal eigen dictaten van docenten (soms zelfs helemaal geen boek of dictaat – zelf goed aantekeningen maken dus!) en een enkele keer werkcolleges en een practicum; nu veel meer zelfstandig werken, rapporteren enz. (hoewel we zeker in de eerste jaren proberen zoveel mogelijk vooraf en in kleine porties stof, oefeningen, toetsen e.d. te doceren). Als het goed is, is dat zelfstandig werken al aan bod gekomen in de nieuwe onderwijsvorm op de middelbare school. Het plannen van je werk zou daar ook een onderdeel van moeten zijn, maar gezien de vele missers op dit gebied op mijn spreekuur, ben ik bang dat vooral het goed plannen van je studie wel eens een probleem kan zijn.
Simpelweg opschrijven wat je een bepaald kwartaal allemaal moet doen, inschatten hoeveel tijd dat kost en dat dan evenredig over de tijd verdelen en van persoonlijke deadlines voorzien (rekening houdend met persoonlijke zaken als borrels, feesten, vakanties, werkzaamheden naast je studentschap, …) kan al heel veel helpen. De zaken ordenen dus, prioriteiten toekennen, deadlines instellen en het plan wekelijks even bijstellen (want er kan natuurlijk altijd iets misgaan in je planning).
Zo’n planning kun je bijvoorbeeld eenvoudig in een spreadsheetprogramma invoeren: elke week is een kolom, in eerste kolom de werkzaamheden, in de juiste weekkolom het aantal uren aangeven dat je in die week voor dat onderdeel denkt nodig te hebben, en natuurlijk duidelijk aangeven in welke week iets af moet. De optelling per kolom geeft de werkzaamheden per week. Is een kolom te vol of te leeg, dan is je planning niet goed.
Simpel en wellicht doeltreffend.
Met twee banen aan de RUG en vaak meerdere afspraken op één moment zou ik zelf ook eens zo’n planning moeten overwegen….