SC@RUG 2011

Op woensdag 20 en donderdag 21 April was er weer de jaarlijkse afsluiting van het studentcollquium, beter bekend als studcol, of, officieel, SC@RUG 2011.

Een relaas met statistiek en logistiek.

Wat statistiek m.b.t. de aflevering van 2011:

 • 41 deelnemers, verdeeld over 22 groepen van één of meestal twee auteurs en dus resulterend in 22 presentaties.
 • 4 hoorcolleges, handelend over wat een wetenschappelijk congres is, hoe wetenschappelijke artikelen geschreven moeten worden, hoe je moet presenteren en hoe je moet reviewen
 • 1 sessie met zg. 2-minute madness presentaties. Elke groep dient in maximaal 2 minuten publiek te winnen voor zijn/haar praatje, vergelijk het met een filmtrailer. Eén en ander resulteert elk jaar, dus nu ook weer, in heel inventieve korte presentaties.
 • 4 workshops door Janneke Geertsema waarin de techniek achter het presenteren onder de loep wordt genomen (manier van spreken, voor het publiek staan, uitstraling, noem maar op).
 • anderhalve dag symposium (per presentatie 2 minuten introductie door de sessievoorzitter, 13 minuten voor de feitelijke presentatie en 5 minuten voor discussie).
 • een totaal 15.775.103.884 bytes aan video-opnamen van zowel de 2-minute madness presentaties als de echte presentaties tijdens het symposium (helaas: alleen via Nestor dus achter een wachtwoord zichtbaar)
 • 2 keynote speakers (Louwarnoud v.d. Duim van het UOCG en Muhittin Hasancioglu van Shell)
 • sponsoring helaas weer door het eigen opleidingsinstituut. Blijkbaar willen bedrijven niet een paar honderd euro besteden aan koffie/thee en een lunch voor een vak als dit (maar sturen wel een keynote speaker zoals van Shell om het bedrijf te promoten)
 • proceedings dit keer 121 pagina’s oftewel 12,5Mb groot (zonder de omslag) en bevat 21 artikelen.

De overall beste presentatie tijdens het symposium,  zowel volgens publiek als docenten, was Digital Image Forensics van Jan Kazemier en Michiel Heijkoop. Hun uitleg over manieren om te ontdekken dat bijv. via photoshop met digitale foto’s is geknoeid was boeiend en helder verteld.

Uiteindelijk zijn 21 van de 22 papers geaccepteerd voor de proceedings, wat die proceedings dit jaar ruim 130 pagina’s dik maakt.

Aan het eind hebben 8 deelnemers een 6 of 6,5 behaald, 13 een 7 of 7,5, 18 een 8 of 8.5 en 2 deelnemers een 9. Voorwaar geen slecht resultaat.

Nestor.

Ook dit jaar werden de logistieke zaken via Nestor gedaan. Een korte bloemlezing van gebruikte techniek en implementatie:

 • self enrollment voor groepen van maximaal twee studenten, elk groep een bepaalde onderwerpkeuze (topic) voorstellend
 • additionele groepen van één of twee studenten voor het reviewproces (voornamelijk om gebruik te kunnen maken van de file-exchange mogelijkheid zodat de reviewers het juiste paper voor review ontvangen)
 • twee groepen van studenten die de organisatie van de ene, resp. de andere dag voor hun rekening moeten nemen
 • gebruik van assignments in combinatie met addaptive release om een volgende stap pas zichtbaar te maken als een vorige is uitgevoerd.

In dat werken met Nestor zit helaas nog steeds veel handwerk:

 • na downloaden in een zipbestand van via het assignment ingeleverde draft proposal deze afdrukken ter reviewing door medestudenten tijdens een van de collges.
 • idem na downloaden van de draft papers deze één voor één plaatsen in de file-exchange van de overeenkomstige review-groep
 • idem van eerste review deze plaatsen in file-exchange van overeenkomstige auteursgroep
 • idem van final paper weer in review-groep
 • idem van re-review weer in auteursgroep
 • plaatsen van per email ontvangen expert reviews in overeenkomstige auteursgroep
 • idem van de expert re-reviews in dezelfde auteursgroep

Voor elk van de items hierboven is per paper/review gemiddeld zo’n zes tot acht muisklicks nodig: inderdaad, Nestor is niet bepaald RSI-vriendelijk te noemen. Daarnaast blijft om onverklaarbare redenen een door een student gesubmit paper of review soms onzichtbaar en kan door de docent niet worden gedownload via het gradebook. Een email naar de student om een re-submit is dan de enige remedie.
Niettemin is Nestor toch ee onmisbaar hulpmiddel bij dit vak.

De presentaties tijdens de symposia worden door docenten en publiek via een enqueteformulier beoordeeld. Ik ben dan ook een dikke middag bezig die formulieren te verwerken in een spreadsheet zodat gemiddelde cijfers per onderdeel bepaald kunnen worden. Wie hier een intelligente oplossing voor heeft die minder papier en na afloop minder verwerktijd kost: meld het mij!!

Na afloop zijn docenten en vooral de deelnemende studenten in het algemeen weer zeer tevreden met de verschillende resultaten.

Tot slot

Een vak als dit kan niet bestaan zonder dat de (informatica-)staf een wezenlijke bijdrage levert, nl. met het inbrengen van de nodige topics waar de studenten hun paper op kunnen baseren inclusief de daaraan verbonden review en re-review van de geproduceerde papers. Jammer alleen dat zo weinig stafleden de moeite nemen tijdens het feitelijke symposium even binnen te lopen en in elk geval een deel van de presentaties bij te wonen.

Niettemin: ook dit jaar weer een geslaagd SC@RUG.