Verkeersproblemen in Bedum (2)

Afgelopen zaterdag stond in het DvhN een artikel over de nog altijd voortdurende discussie over het juiste tracé van de nieuwe N367. Inmiddels zijn vele varianten weggestreept maar het plaatje bij het artikel toonde nog wel één alternatief vlak langs Bedum:

N361

Dat deed bij mij wederom de vraag rijzen, waarom in Bedum niet veel meer druk is uitgeoefend om juist het alternatieve tracé er door te krijgen. Zo’n nieuwe weg vlak langs Bedum geeft met weinig extra kosten een prima ontsluiting voor zowel het dorp zelf als in het bijzonder de melkfabriek. Daarvoor hoeft slechts een relatief klein stuk weg aangelegd te worden langs het spoor om de melkfabriek met deze nieuwe N361 te verbinden.
Daarmee los je in één klap het huidige verkeersprobleem rond bijvoorbeeld de stationsweg op.

Het alternatief dat Bedum zelf in gedachten heeft gaat uit van een oost-west verbinding langs het spoor richting de Eemshavenweg. Dat traject is veel langer en staat op dit moment nergens op de agenda. Het kan dus nog wel even duren voor dit alternatief ooit wordt gerealiseerd, als het er al ooit een keer van komt.

Wie uit de Bedumer politiek maakt zich hard voor het alternatieve tracé van de N361??