gemeenteraadsverkiezingen (3): oude coalitie!??@#$!!

Na de gemeenteraadsverkiezingen van begin maart was ik in de veronderstelling dat in Bedum eindelijk het politieke roer om zou gaan. Wat schetst mijn verbazing als dhr. Bonnema direct na die verkiezingen al zegt dat de oude coalitie nog steeds de meerderheid heeft en er dus niets hoeft te veranderen!

Hoe arrogant kun je zijn om het feit dat 40% van de Bedumers op één partij heeft gestemd simpelweg genegeerd kan worden.

Voor de verkiezingen heb ik de websites van de regerende partijen eens bestudeerd om te kijken wat nu eigenlijk hun standpunten waren. De uitslag was en is nog steeds verontrustend:

  • CDA biedt op hun website nauwelijks inhoudelijke zaken
  • De Pvda  heeft een lege pagina met standpunten!
  • De website van het  CU doet vermoeden dat deze partij nog geen weet heeft van de verkiezingen in 2010 (want een logo op die site spreekt van verkiezingen op 7 maart 2006!!!!)
  • Alleen op de website van VVD en natuurlijk van GB vind ik inhoudelijke en actuele zaken

Wat betreft de huidige coalitie: die is dus duidelijk vastgeroest en heeft geen enkel idee mee van wat er leeft onder de Bedumer bevolking.

Ervaringen van mij persoonlijk met de politiek van CU/CDA/Pvda hebben mij diep triest gestemd. Zo heb is als lid van de werkgroep BedumVerdientBeter mogen ervaren dat binnen de coalitie eenmaal ingenomen standpunten toch niet veranderen, wat je ook inbrengt. Zelfs een compleet alternatief structuurplan, gedragen door een groot gedeelte van de Bedumers, werd compleet afgeschoten. Een onderzoek nadien na de wijze waarop deze gemeente omgaat met inspraak, verdween simpelweg onderin een la! O ja, in plaats van inspraakavonden hebben we nu inloopmiddagen: iedereen kan zijn zegje doen, maar niemand kan nog controleren wat een ander gezegd heeft en discussie en invloed is zo wel erg ver teruggebracht!

Als lid van de werkgroep ter Laan 4 heb ik meegemaakt dat we uit de krant moesten vernemen dat er politiek iets was besloten waarna de werkgroep, na aandringen van onze kant, alsnog werd uitgenodigd om de standpunten van de gemeente aan te horen. Later misbruikte diezelfde gemeente zo’n gesprek dan weer om zogenaamd te melden dat de werkgroep en de politiek onderling iets hadden besloten. daarmee werd de werkgroep in een kwaad daglicht gesteld, de verantwoordelijkheid van eigen keuzes afgeschoven op de onschuldige bewoners en bij die bewoners onderling zelfs tweedracht gezaaid.

Kortom: ik heb het, voor wat betreft Pvda/CDA/CU volledig gehad met de arrogantie, eigengereidheid, zelfingenomenheid en onwil tot communiceren en luisteren naar de Bedumer bewoners. Het feit dat die oude coalitie, ondanks de verkiezingsuitslag, nu weer  gewoon doorgaat is hier het ultieme bewijs van.

A.s. donderdag is er een gemeenteraadsvergadering waar de coalitievorming een (extra) agendapunt is (overigens nog niet als zodanig door de gemeente zelf aangekondigd… de voorlopige agenda van deze vergadering meldt dit punt niet). GB roept iedereen op om te komen en heeft zijn ongenoegen ook langs de toegangsweg naar Bedum al duidelijk gemaakt.

De oude coalitie maakt GB monddood en daarmee de bewoners van Bedum.