NIOC 2009

De afgelopen twee dagen was NIOC 2009 in Utrecht.
Twee interessante congresdagen vol ideeën over het informaticaonderwijs, een hele korte lijst met opmerkelijke zaken:

  • Informatica moet meer multidisciplinair worden: veel mensen hebben geen idee over de veelheid aan IT in onze maatschappij (IT inside zou als stickertje op heel veel zaken geplakt kunnen worden)
  • Veelheid aan regels in het onderwijs werkt averechts: door veel meer vrijheid te bieden kunnen scholieren en studenten zich veel beter individueel ontplooien
  • Serious gaming: spelletjes inzetten om kennis te vergroten

De opzet van het congres was (ook bij de keynotes en de altijd noodzakelijke praatjes van de gastheren) erg interactief (veel zaken in de vorm van interviews, directe interactie met het publiek), dus veel minder een verzameling monologen. Veel van de praatjes in de parallelle sessies was (soms heel erg) technisch van aard zoals bijvoorbeeld een praatje over generics in Java, maar altijd ergens nog wel een verband met informatica-onderwijs.

Kortom: ik heb een zeer interessant congres meegemaakt en ook persoonlijk nog wel wat ideeën opgedaan voor het onderwijs dat ik zelf verzorg.

Meer over NIOC 2009 later…