Het zwarte gat van Cees Sterks

Cees Sterks beweert in de laatste Uk, zie “Het kwam niet door ’t zwarte gat” op pagina 4, dat ik onzin zou hebben verteld. Ik beweerde een UK daarvoor dat ik niet bij de agenda van de CIT klantendag kon komen vanwege de emailstoring. Volgens Cees zou dat echter niets te maken hebben met een op z’n gat liggende emailvoorziening, want het bericht was al veel eerder verstuurd….
Jammer genoeg heb ik een jaartje terug besloten al mijn mail folders niet langer lokaal te bewaren maar toe te vertrouwen aan die mailserver van de RUG. Dom dom dom… Toen de mail dus laatst op z’n gat lag, kon ik niet bij mijn inbox, en evenmin bij al mijn andere mailfolders en in één van die folders had ik nu net de uitnodiging plus het programma van de klantendag gearchiveerd.
Helaas heb ik niet, zoals Cees, een Blackberry, waar ik al mijn email naar kan forwarden. Als de RUG iedereen nu zo’n ding zou schenken en het CIT eindelijk eens de ondersteuning voor pda’s en smartphones ter hand zou nemen, ja… dan had ik wellicht op die dinsdag ook bij de agenda van de klantendag van het CIT gekund.