verkeersproblematiek Bedum (2)

Deze week las ik in het DvhN dat Bedum bang is voor de toename van het verkeer van en naar de melkfabriek. Vreemd dat “Bedum” daar nu mee komt: het is al jaren bekend dat de fabriek van Friesland Foods groter wordt en dat er dus meer melkauto’s door het dorp zullen rijden…..
De Bedumer politiek heeft de verkeersproblematiek lange tijd voor zich uitgeschoven: zelfs het vorig jaar met veel bombarie en vooral trammelant aangenomen nieuwe structuurplan voorziet op geen enkele manier in een verbetering van de verkeersproblematiek. Het plan van BedumVerdientBeter had al wel een goede oplossing, maar dat plan in volledig terzijde geschoven.
De gemeente heeft eveneens zonder nadenken ingestemd met het voorgestelde tracé Groningen-Winsum. Er waren tracé’s die veel dichter langs Bedum zouden lopen en dus voor Bedum ook een relatief goedkope extra ontsluiting hadden kunnen betekenen. De Bedumer politiek heeft ooit gedacht dat een provinciale weg juist noord van het spoor tussen dorp en Eemshavenweg de ideale ontsluiting zou zijn…
Of die weg er ooit komt is nog maar de vraag. Eveneens van de week las ik dat de provincie de Eemshavenweg wil gebruiken om een doorsteek te maken naar Ten Boer en zo de weg naar Delfzijl wil ontlasten. Als dit plan doorgang vindt is er veel minder kans dat de door de Bedumer politiek zo gewilde weg noord van het spoor er ooit komt.

Kortom: zoals gebruikelijk in Bedum kijkt de politiek niet verder dan hun neus lang is. Er wordt een plan gemaakt en dat is het. Alternatieven worden direct afgeschoten. Voorbeelden hiervan te over: kijk nog maar eens naar de afhandeling van het structuurplan, van de centrumplannen, van de aanpassingen aan bijv. Stationsweg (oude plannen van jaren terug worden zonder dat er enige aanpassingen zijn gepleegd weer van zolder gehaald…), van de plannen voor Ter Laan, zelfs hoe om te gaan met de Bedumer jeugd of de Bedumer middenstand is voor de politici te moeilijk!…

Het verkeer in Bedum is al jaren een hekel punt. De Waldadrift wordt drukker en gevaarlijker, de Vlijt is regelmatig verstopt en de toename van de melkauto’s zorgt inderdaad voor toenemende drukte en onveiligheid. Maar goed zoeken naar alternatieven is er niet bij:
De Vlijt wordt nog drukker als er ooit een winkelcentrum aan de Vlijt komt,
De Vlijt wordt nog drukker als er ooit verder naar het oosten nieuwbouw wordt gepleegd,
De Vlijt wordt nog drukker als Ter Laan 4 klaar is,
De Reiger wordt te druk als Ter Laan 4 klaar is,
De Waldadrift wordt niet ontlast met een alternatieve ontsluiting richting Groningen,
De Nye Klap blijft daarentegen bijna ongebruikt.