Een dag na de gemeenteraadsverkiezing

Gisteravond zag ik de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen in Bedum en de resultaten stemden me allerminst vrolijk. De Bedumers hebben grotendeels de landelijke trend gevolgd en dus kwam CDA en VVD wat lager uit en PvdA wat hoger. Op de een of andere manier heeft ook CU nu een zetel meer in de raad.
Gevolg van dit alles is dat de huidige coalitie waarschijnlijk gewoon door zal gaan. De partijen die het minst op hebben met ons alternatieve structuurplan blijven nu aan de macht en de partijen die er wel wat in zagen zijn nog verder in de minderheid gedrukt.
Hebben de Bedumers niet opgelet? Blijft men trouw aan landelijke trends? Ondanks de ongewisse toekomst van het dorp Bedum?
Wat gebeurt er met het dorp als het oorspronkelijke structuurplan wordt doorgezet (zoals de huidige coalitie en dus waarschijnlijk ook de nieuwe coalitie toch wil)?. Waar hebben al die mensen die het alternatieve plan wel zagen zitten nu op gestemd?
Of ben ik gewoon te pessimistisch en komt alles toch wel goed?
De (nabije) toekomst zal het leren…