Politiek forum op z’n dorps

Gisteravond werd in Bedum een zg. politiek forum gehouden waar de vijf politieke partijen zich zouden kunnen profileren en de bewoners van Bedum meer te weten zouden kunnen komen van meningen en opinies en in te zetten koersen van de verschillende partijen. Kortom: de avond zou de bewoners moeten helpen bij hun keuze op welke partij te stemmen volgende week.

De avond was echter een grotendeels vooraf geregiseerde bijeenkomst waarin de verschillende lijsttrekkers uitgebreid het woord kregen om hun veelal erg vage politieke standpunten van hun briefjes te lezen. Het thema-onderdeel, waarin elke partij een thema zou moeten aanroeren en de andere lijsttrekkers hierover zouden kunnen discussieren kwam evenmin uit de verf: de thema’s waren te vaag en de discussiepunten te veilig om interessante discussies los te maken.

Na de pauze zouden de lijsttrekkers vragen van het publiek beantwoorden. Deze vragen dienden tijdens de pauze schriftelijk te worden ingediend. Welgeteld drie vragen werden na de pauze beantwoord! Een enkeling uit het publiek durfde het aan om wat krachtiger taal uit te slaan om zo te proberen de heren achter de tafel los te krijgen: geen succes.
De aangetrokken technisch voorzitter kapte mogelijk interessant wordende discussies veel te vroeg af en de veelal ongeinteresseerd kijkende lijsttrekkers achter de tafel maakten de avond evenmin aantrekkelijk.

Het meest belangrijke issue tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen: de structuurplannen, ofwel de toekomst van het dorp, kwam slechts zijdelings een aantal keren aan bod. De werkgroep BedumVerdientBeter was vanzelfsprekend aanwezig maar de door deze werkgroep ingediende vragen (tien in totaal) werden niet in behandeling genomen.
Overigens was het aardig te moeten constateren dat de opkomst gisteravond vergelijkbaar was in aantal met de opkomst tijdens de voorlichtingsavond van BedumVerdientBeter, met dien verstande, dat er gisteravond heel veel directe politieke aanhang was (elke partij was ruim vertegenwoordigd): veel “gewoon publiek” was er dus goedbeschouwd niet.

Kortom: een zinloze avond waarbij de partijen niet meer vertelden dan wat ze al eerder in hun pamfletten hadden meegedeeld: vage politieke beschouwingen zonder opvallende en krachtige standpunten.
Een volkomen zinloze avond dus: ik wist al niet goed welke partij te stemmen, na deze avond is de keuze nog moeilijker geworden. Ik baseer met nu maar op onze eigen stemwijzer.
En hoe de toekomst van Bedum er uit zal zien?
Waarschijnlijk blijven we weer vier jaar doorsukkelen. Mischien moet de werkgroep BedumVerdientBeter toch maar als politieke partij verder gaan…