Bezoek Petr Kozàk aan de vakgroep, 24-28 april 1994

Petr Kozàk, waarmee in Wodes92 heb georganiseerd, komt naar Groningen. Hij spreekt verschillende van mijn collega’s en Lenie en ik laten hem o.a. een echte nog werkende windmolen zien.

Meer opa’s rezien

Zondag 24 april
Ik heb met Petr afgesproken, dat hij zo tegen zeven uur per auto uit Praag bij mij thuis zou arriveren. Het wordt wat later: even na acht uur, maar toch heeft Petr er minder lang over gedaan dan toen wij per auto naar Praag reden. Hij is alleen wat later vertrokken. Ook Petr verdwaalde in Chemnitz. Er zijn daar dus blijkbaar nog steeds geen goede richtingaanwijzers aangebracht.

Lenie heeft soep en een slaatje gemaakt en dat gaat er wel in. Daarna rijd ik voorop en gids Petr naar de parkeerplaats van ons instituut. Gezamelijk gaan we vervolgens per auto naar het guesthouse. De bode van het academiegebouw laat ons binnen: Petr is gearriveerd.

Maandag 25 april
Ik haal Petr rond negen uur van het guesthouse. Ik laat hem het IWI gebouw zien alsmede WSN en Zernike. Bovendien gaan we langs Janieta waar hij wat zakgeld en het bedrag voor betalen van het guesthouse in ontvangst kan nemen. Petr mailt nog even naar Praag. Na de koffie (thee voor Petr) discussieren we over WODES’96:

Groningen lijkt een goede locatie. Kosten dienen door de vakgroep (afdeling, faculteit) gegarandeerd te kunnen worden (Dat zal een probleem geven, gezien voorgaande problemen met de programming-correctness conferentie jaren terug). Sponsoring via systeemtheorie-netwerk (mits dit nog bestaat), IEEE, NSF (verzorgd support van Amerikanen in de vorm van bijdrage in reiskosten naar Europa), Gasunie, PTT. Daarnaast IFAC-support mogelijk (nationaal, IFAC verzorgt in 1996 een grote conferentie in USA, dus niet veel geld voor andere conferenties.) en/of IEEE-support (internationaal, dan ook internationaal program-committee!). Petr oppert vooraf of na afloop een summerschool te organiseren met tutorials over DEDS. VAkgroep kan mogelijk bijdragen in kosten voor folders, copieren e.d. Het hotel kan direct door de deelnemers worden betaald. Voor WODES’96 blijven dan over: busvervoer hotel/conferentielocatie, conferentielocatie(s) zelf, koffie,thee e.d., alle kosten voor uitgenodigde sprekers, conferentie-diner, social program e.d. Een goede begroting, gebaseerd op deelname van 10, 25 en 50 personen bijvoorbeeld kan helpen meer geld te krijgen.

Petr en ik lunchen in de ACLO-kantine. Daarna hebben we het over Copernicus. Dit is een research funding á la TEMPUS. Petr heeft nu een onderzoeksvoorstel gemaakt samen met Delft (Geert-Jan) en Slowakije (F. Capkovic). Voor maart 1995 wil hij graag nieuwe projecten indienen, o.a. samen met mij en samen met Jan Schut van Twente.

Verder hebben we het over student-exchanges: mogelijkheden via de Technical unviersity of Prague (com.sc.dep.) en Charles University (echter weinig colleges in de Engelse taal).

Om twee uur spreekt Petr zo’n kwartier met Jan Tijmen Udding. Om half vier heeft Petr zijn eerste voordracht hier: het publiek bestaat uit Jan Willems, Gerard Renardel, Ben Spaanenburg, Coen Bron, Wim Hesselink, Jan Eppo Jonker en mijzelf. Het praatje loopt niet zo lekker. Wel is er na afloop enige discussie tussen Petr en Wim. Rond half zes rijd ik voorop en zoeken we een parkeerplaats voor de auto van Petr rond het oude LAN-gebouw. Dat lukt.

Dinsdag 26 april
Rond negen uur ontmoeten Petr en ik elkaar weer op het instituut. We praten weer over een mogelijk Copernicus project. We brainstormen wat en komen dan uit op een mogelijke samenwerking in de vorm het van zichtbaar maken van DES via Virtual Reality.

Petr spreekt nog even met Gerard Renardel. Na de lunch in de ACLO laat ik Petr eerst wat van Groningen zien. We beklimmen de Martini toren en lopen over de Grote Markt. Het weer is wat druilerig, zodat het uitzicht niet zo goed is en de terasjes leeg.

Rond drie uur arriveren we thuis. Lenie heeft de thee al klaar. Petr komt met een presentje uit Praag (een vaas van Boheems kristal). Lenie vindt’m erg mooi.

Daarna gaan we (Agnes gaat ook mee) naar de molen Woldzigt in Roderwolde.De molen is in bedrijf en te bezichtigen. Petr heeft nog nooit een windmolen van binnen gezien en kijkt zijn ogen uit. De molenaar vraagt hem nog het doek om de wieken te slaan, hetgeen hem na veel pogingen nog niet lukt. Als souvenir kopen we nog een zak pannekoekmeel voor hem.

Daarna gaan we naar de Griek in de Oosterstraat (restaurant Cyprus) en eten lekker. O.a. praten we over van alles en roemt Petr de grote vooruitgang van het Engels van Lenie. Zo rond half negen zijn we weer thuis.

Woensdag 27 april
Vanwege andere verplichtingen deze dag van mij en een vol programma van Petr met Jan Willems en medewerkers zie ik Petr nauwelijks. Pas eind van de middag spreken we elkaar nog even.

Donderdag 28 april
’s Morgens rond negen uur zien we elkaar weer. Aangezien ik een afspraak heb met een student (studie-adviseur-spreekuur) brengt Petr eerst een uurtje door in de hem toegewezen kamer op de tweede verdieping.

Daarna bespreken we nog wat Copernicus-idee\”en, laat ik hem mijn DEDS-programma zien, lunchen we weer in de ACLO, overhandig ik Petr een recept voor pannekoeken en bereidt Petr ’s middags zijn praatje voor systeemtheorie voor terwijl ik nog wat studenten ontvang.

Ik probeer via telefoon en email nog contact te krijgen met Jan Schut over de ontvangst in Twente. Dat lukt niet.

Dat systeemtheorie praatje gaat redelijk goed. Na afloop is er een lange discussie tussen Cees Praagman, Jan Willems en Petr over betere definities van connectie in de behaviour-theory.

Na het praatje heb ik zowel via email als telefoon contact met Jan Schut. Hij zal Petr opvangen in Twente. Zo rond half zes vertrekt Petr dan en daags erna ontvang ik al een emailtje, dat hij goed is aangekomen.

Zo eindigt een korte week, waarin ik gastheer mocht spelen. Petr heeft naast de nodige sociale dingen (molen bezoek, eten e.d.) toch ook nog wat wetenschappelijke aspecten meegekregen: een informele afspraak met mij over een samenwerking binnen Copernicus in verband met zichtbaar maken van DEDS systemen, enige besprekingen aangaande WODES96 en inzicht in de gang van zaken in Groningen, zowel bij informatica als wiskunde. Ik verwacht echter dat Petr meer informatie zal opdoen bij zijn bezoeken aan Jan van Schuppen (CWI) en vooral Geert-Jan Olsder (Delft).