Rein's pagina's

Tag: Ter Laan 4

Ter Laan 4 is nu zo ongeveer een half jaar in ontwikkeling. Tijd voor een eerste inventarisatie…. Stadion Ter Laan De bouw van de huurwoningen vordert gestaag. De overlast in minimaal. De woningen zelf vind ik echter wel erg dicht …

ter laan 4 – nu een half jaar in ontwikkeling Read More »

Getagd met

Inmiddels heb ik van de gemeente Bedum viermaal een uitnodiging ontvangen om a.s. donderdag te verschijnen bij de hoorzitting m.b.t. zienswijzen bestemmingsplan Ter Laan 4. Nu heb ik zowel individueel als namens de werkgroep Ter Laan 4 een zienswijze ingediend. …

Ter Laan 4 – procedures ten top (2) Read More »

Getagd met ,

Op dit moment is de gemeente Bedum druk bezig het plan Ter Laan 4 te realiseren. Daarvoor zijn echter een veelheid aan procedures nodig. Even een kort overzicht: vrijstelling bestemmingsplan buitengebied (art. 17 WVO) i.v.m. aanleg van een tijdelijke noodweg …

Ter Laan 4 – procedures ten top Read More »

Getagd met ,