GeneaNet

Een gedeeltelijke stamboom is te vinden op GeneaNet.
Vanwege wettelijke regels zijn in deze stamboom gegevens over personen jonger dan 100 jaar weggelaten.


Geef wachtwoord voor volledige stamboom:

De volledige stamboom is alleen toegankelijk na het invoeren van een wachtwoord.
Deze is aan te vragen bij Rein SmedingaInteressante stamboomlinks

De volledige stamboom bevat de volgende achternamen:

Alkema(17)

Bergsma(4) Blom(1) Boer(3) Boomsma(1) Boomstra(1) Broersma(12)

Cornel(1)

Dam(2) Dijkstra(4) Draaisma(2) Duisentstra(1) Duwes(1)

Elsinga(7) Elzinga(1) Esveld(15)

Faber(1) Fijlstra(5)

Gestra(1) Gorter(5) Gothelp(1)

Heerema(1) Heide(2) Hemkes(1) Herema(2) Hibma(8) Hietkamp(1) Hoekstra(2) Houw(2)

Johannes(1) Jong(5)

Kaal(1) Kats(2) kind(5) Knipper(1) Koster(1) Kramer(1) Kuipers(2)

Linde(6) Lolkes(1)

Meijer(4)

Nagel(31)

Osenga(1) Osinga(7)

Paassen(1) Palsma(1) Poelsma(1) Poelstra(2) Post(3)

Ridder(1) Rijpma(2) Rutten(1)

Schepenaar(1) Siegman(2) Sijbesma(7) Simons(1) Sjarda(2) Sjoerds(1) Sleeper(2) Smedinga(92) Staalstra(1) Steegstra(2) Stobbe(2)

Taekes(1) Theemans(2) Tichelaar(1) Tuininga(1)

Uythof(11)

Veen(2) Veenstra(1) Vellinga(7) Visser(3) Vliet(9)

Wal(2) Walsma(3)

Ypma(2)

Zetstra(1) Zijlstra(2) Zwaag(2)