Alle info over het alternatieve structuurplan staat op
www.reinsmedinga.nl/structuurplan


Deze website bevat informatie over de uitbreiding van woonwijk Ter Laan. Een werkgroep heeft actie ondernomen omdat ze denken dat uitbreiding van Ter Laan zonder verdere verbetering van de huidige infrastructuur de onveiligheid op de wegen in de wijk vergroot.

Deze site geeft meer informatie over waar de werkgroep mee bezig is.

Laatste update 19 december 2007
stand van zaken

De werkgroep heeft op 19 december 2007 besloten op te houden te bestaan.

 

Ter Laan 4